PETAR I HERESINEC (1585-1587) Iz obitelji Heresinec potjecu trojica zagrebackih kanonika. Jednoga od njih, Jurja Turci su zarobili pod zidinama biskupske tvrdje. Petar I. studirao je u Bologni i bio rektor Bolonjskog kolegija.