BENEDIKT I. DE ZOLIO (1440-1453) Doctor artium, baccalaureus theologiae. Morao se boriti za svoja biskupska prava. Veliki dobrotvor remetskih pavlina.